W tym roku mija 5 lat od przekazania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zadań związanych z prowadzeniem oceny wartości użytkowej bydła mlecznego.

- Przez te 5 lat liczba krów ocenianych wzrosła o 100 000 sztuk. Zasięg pogłowia krajowego objętego oceną wzrósł z 20 do 25 procent. Niemała w tym zasługa spółdzielni i zakładów mleczarskich wspierających finansowo ocenę - powiedział Leszek Hądzlik.

Ponad 80 proc. krów objętych oceną uzyskuje wsparcie finansowe w postaci dopłaty do ceny mleka skupowanego przez mleczarnie. W dwóch województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim procent objęcia pogłowia takim wsparciem wynosi prawie 100 procent.

- Wydajność krów, które są pod oceną jest wyższa o 2,5 tys. kg od pozostałych - powiedział prezydent PFHBiPM.

Za wspieranie oceny Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przyznała 103 mleczarniom Złote Honorowe Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Uroczystość wręczenia tego najwyższego odznaczenia organizacji hodowców spółdzielniom i zakładom mleczarskim odbyła się w Poznaniu podczas XXV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Blisko 80 proc. bydła mlecznego znajduje się w takich krajach, jak Francja czy Holandia.