Sposób na sukces

Autor: CDR

Opis: Sposób na sukces

Celem organizowanego od 8 lat konkursu jest promowanie pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Uczestnicy mogli zgłaszać się sami lub być zaproponowani przez osoby trzecie. Warunkiem było jednak pozytywne zaopiniowanie i potwierdzenie zrealizowanego przedsięwzięcia przez właściwy dla niego Urząd Miasta i Gminy albo Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego.

Głównymi kryteriami oceny były: społeczna użyteczność, perspektywiczny wpływ na rozwój gminy, zakres wykorzystania lokalnego potencjału, uwzględnienie wymogów środowiska i innowacyjności zastosowanych rozwiązań. Nie bez znaczenia pozostawał stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej.

Laureaci i wyróżnieni mają prawo używać przy promocji swojej działalności: na produktach, stronach internetowych, folderach, ulotkach oraz wszelkich materiałach reklamowych, logo konkursu „Sposób na Sukces” i informacji: „wyróżniony w VIII edycji Konkursu Sposób na Sukces”. Uroczyste wręczenie nagród, pucharów i wyróżnień odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia.

W tym roku docenieni zostali m. in.:

  • Urząd Gminy w Mieścisku za założenie Zakładu Aktywności Zawodowej „Niezapominajka” w Gołaszewie, w którym zatrudniane są osoby niepełnosprawne;
  • „Dwór Kołacinek” Wojciecha Węgrzynowskiego. W Kołacinku powstał park tematyczny „Dinopark, centrum Edukacyjne z salą multimedialną oraz Centrum Rozrywki i stanowiska paleontologiczne;
  • „Ziel-bruk” Edwarda Makarewicza. Zakład zajmuje się produkcją kostki brukowej na skalę przemysłową. Kostka ta posiada kształt i trwałość granitu naturalnego;
  • „Nord Torrente Fish” z Dąbrowy Chełmińskiej. Firma prowadzi przerób świeżego łososia na produkt wędzony;
  • Stowarzyszenie Delta z Ostrowca Świętokrzyskiego. W stworzonym przez nie Zwierzyńcu Bałtowskim mieszka ponad 35 gatunków dzikich zwierząt.

    Źródło: Farmer.pl