Polityka Unii Europejskiej w zakresie jakości żywności nie wymusza przystąpienia rolników i przetwórców do unijnych systemów nadawania certyfikatów. Każdy kraj może opracować własny system ich przyznawania, ale zgodny z unijnymi zasadami.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP opracowała krajowy system certyfikacji artykułów żywnościowych pod nazwą „Jakość, Tradycja”. Opracowanie polskiego systemu znakowania żywności okazało się konieczne, bo nawet w naszym ubogim kraju rośnie popyt na żywność wysokiej jakości. Istnieją wprawdzie na naszym rynku certyfikaty ekologiczne, uznawane przez UE, a także przyznawane w ramach unijnego systemu, np. „Chroniona Nazwa Pochodzenia”, ale brakowało oznaczenia dla dużej grupy produktów lokalnych i regionalnych. Certyfikat „Jakość, Tradycja” przyznawany będzie produktom wytworzonym tradycyjnymi metodami, z surowców pochodzących nie tylko z gospodarstw ekologicznych, ale także z innych gospodarstw rolnych, o półintensywnym systemie produkcji i stosujących dobrą praktykę rolniczą i dobrą hodowlaną. Niemożliwe będzie opatrywanie takim znakiem np. kiełbasy wyprodukowanej według starej receptury, jeśli mięso pochodziło np. z fermy przemysłowej. Znakowanie takiej żywności pozwoli na łatwiejsze jej rozpoznawanie przez handlowców i konsumentów.  Regulamin przyznawania certyfikatu „Jakość, Tradycja„ i jego znak graficzny (fot) zastrzeżono w Urzędzie Patentowym.

Nadzór nad prawidłowością ich przyznawania i nad procesem produkcji żywności muszą sprawować niezależne jednostki certyfikujące, akredytowane zgodnie z unijnymi przepisami. Taką jednostką jest Państwowa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ubieganie się czy to o unijną, czy polską markę kosztuje. Z własnej kieszeni trzeba będzie zapłacić za kontrolę przeprowadzoną przez jednostkę certyfikującą. Warto jednak rozważyć poniesienie takich wydatków. W nowym PROW na lata 2007–2013 zapisane jest działanie 1.7 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Rolnik, który przystąpi do unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, przez 5 lat będzie otrzymywał odpowiednią dopłatę w wysokości od 1730 zł do 3260 zł rocznie na gospodarstwo. Program ten nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzony, stawki dopłat mogą więc ulec zmianie, ale nie znikną.

Źródło: "Farmer" 22/2006