Formularz wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na stronie internetowej (www.ijhars.gov.pl).

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

● ocena organoleptyczna 24,0 zł
● wilgotność 39,0 zł
● zawartość białka 86,0 zł
● ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł
● liczba opadania 39,0 zł
● obecność szkodników 10,0 zł
● zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości - Ocena jakości.