Ustawa o funduszach promocji artykułów rolno-spożywczych weszła w życie 22 maja 2009r. W marcu 2010 roku pojawiły się rozporządzenia wykonawcze i to na ich podstawie ARR dokonała właśnie pierwszych przelewów środków.

Przypomnijmy, że głównym celem utworzenia funduszy promocji (łącznie jest ich 9) jest wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno - spożywczych. Zebrane pieniądze mogą być wydawane na kampanie promocyjne w radiu, telewizji i prasie, przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych na targach, a także badania naukowe.

Pieniądze zbierane są od poszczególnych zakładów przemysłu rolno-spożywczego. Wysokość wpłat wynosi 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości netto pozostałych skupowanych towarów i jest naliczana na podstawie faktur. Z tych ułamków procent, rocznie powinno się uzbierać minimum 40 milionów złotych. Zbierane kwoty składane są na koncie w Agencji Rynku Rolnego. Na dziś na rachunkach wszystkich funduszy jest zebrane łącznie 23 mln zł. Agencja jest pozytywnie zaskoczona taką dobrą wolą współpracy producentów żywności.

Pierwsze dwie wydane właśnie decyzje dotyczą 2-letniej kampanii promocyjnej dotyczącej świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny, cielęciny i wieprzowiny pt. „Europejski stół - tradycja, nowoczesność, jakość". Planowane działania prowadzone będą na terenie Rosji, Ukrainy, Chin, Singapuru i w Tajlandii.

Całkowity budżet kampanii wynosi 3,1 mln euro i jest współfinansowany przez Komisję Europejską, Agencję Rynku Rolnego, Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji, ARR dokona wypłaty zaliczki na poczet realizacji każdego zadania w wysokości 40 proc. kwoty na jaką zostało udzielone wsparcie ze środków poszczególnych funduszy.

Źródło: farmer.pl