Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH wzrosła o 4,7 pkt., z poziomu -5,3 pkt. do -0,6 pkt.

W ocenie autorów badania, poprawa koniunktury wynika zarówno ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych jak i z poprawy nastrojów gospodarstw rolnych.

"Można powiedzieć, że gospodarstwa rolne ogarnęła euforia. Jeśli nałoży się na to przewidywane, sezonowe polepszenie się sytuacji finansowej rolników, należy spodziewać się w przyszłym kwartale rekordowo wysokich wyników" - napisano w komentarzu.

Z badania wynika, że rosną zakupy obrotowych środków produkcji rolnej.

"Rolnicy finansują je głównie ze środków własnych. Pomimo wzrostu dostępności kredytów spada skłonność do ich zaciągania. Dopłaty bezpośrednie zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup środków produkcji (45,8 proc.), bieżące potrzeby życiowe (31,4 proc.) i inwestycje w gospodarstwo (24,9 proc.)" - napisano.