Dlatego ich zdaniem konieczne jest lepsze monitorowanie produkcji rolnej, stworzenie silnej Wspólnej Polityki Rolnej oraz większej przejrzystości handlowej, a także zwalczanie ekstremalnych spekulacji.

- Narzędzia zarządzania rynkiem, jak np. system interwencji publicznych UE dla produktów rolnych, muszą być utrzymane i ulepszone w przyszłej WPR, ponieważ są one skutecznymi instrumentami zwalczania wahań rynków. Ponadto, rynki terminowe udostępniają instrumenty, które mogą pomóc rolnikom radzić sobie z wahaniami oraz chronią ich przed ryzykiem. Osłabienie tych instrumentów doprowadziłoby do zwiększenia wahań cen towarów, co byłoby niekorzystne zarówno dla konsumentów jak i dla producentów – mówi Gerd  Sonnleitner, przewodniczący Komitetu Copa.

- Konieczne   jest stworzenia skuteczniejszego systemu regulacji, który miałby pomóc w zwalczaniu nadmiernych spekulacji cenowych, oraz  lepszego systemu monitorowania produkcji rolnej w UE, aby można było przewidzieć kryzysy gospodarcze na rynkach rolnych. Ponadto, należy poprawić funkcjonowanie łańcucha żywnościowego oraz usprawnić przechodzenie cen w łańcuchu, a także przeprowadzić szkolenia dla rolników dotyczące tych skomplikowanych narzędzi. Trzeba również zmienić zasady konkurencji, aby organizacje producentów, jak np. spółdzielnie rolne, mogły się powiększać. Zapewniłoby to istnienie konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego UE, który w sposób stabilny dostarczałby żywność dla ponad 500 milionów konsumentów - dodaje Paolo Bruni, przewodniczący komitetu Cogeca.

Komitety Copa-Cogeca uważają, że kwestia ta musi być przedmiotem dyskusji na poziomie międzynarodowym, w celu zapewnienia, że niektóre kraje nie będą stosować ograniczeń handlowych, jak np. zakazów eksportu, które tylko zwiększają wahania rynków i pogłębiają kryzys.