Zdaniem M. Drygasa obserwujemy obecnie bardzo szybkie tempo koncentracji w rolnictwie. Zachodzi ono w bardzo niekorzystnej sytuacji dużego bezrobocia . Dlatego priorytetem powinno być tworzenie nowych miejsc pracy na wsi:

- Ważne byłoby zapewnienie „łańcucha doradczego". Nastał czas przeformowania doradztwa. Dziś nikt już nie czeka na rady, jak zwiększać plony. Znakomita rola dla doradców to zapewnienie wsparcia dla tych, którzy chcą założyć firmy.

Zdaniem naukowca, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinny przeznaczyć pieniądze na tworzenie miejsc pracy na wsi, bez tego grożą nam konflikty społeczne. Potrzebne jest też zróżnicowanie regionalne pomocy i synteza między I i II filarem. Tam gdzie rozdrobnienie rolnictwa jest duże, więcej środków powinno być kierowanych z II filara.