Do końca listopada 2010 r. uprawnieni zapisali się na ponad 400 proc. udziałów Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, na ponad 100 proc. walorów Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach i na ponad 90 proc. udziałów Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Jeśli chodzi o Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem zapisy, które trwały do końca stycznia, również znacząco przekroczyły liczbę udziałów oferowanych do sprzedaży przez Skarb Państwa.

- W przypadku spółki w Bydgoszczy liczba hodowców, która zapisała się na udziały tej firmy, była wystarczająca. Dlatego około 55 proc. udziałów trafi do tej grupy, a blisko 45 proc. do pracowników. Podobnie będzie w shiuz-ie w Krasnem - wyjaśnił wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz.
Zapowiedział, że MSP ogłosi na początku czerwca nowe nabory w przypadku spółek w Tulcach i Łowiczu dla podmiotów zbiorowych. - To nam pozwoli ukształtować w połowie lipca ostateczną strukturę podziału udziałów na hodowców, pracowników, inseminatorów oraz grupy producenckie, którzy wyrazili chęć kupna udziałów shiuz-ów. Musi to jeszcze zatwierdzić Rada Ministrów, do której o zgodę zamierzamy zwrócić się w sierpniu. Ewentualna pozytywna decyzja rządu umożliwi nam podpisywanie umów z uprawnionymi. To potrwa od połowy września do połowy grudnia. Jest szansa na to, by proces prywatyzacji shiuz-ów zakończyć jeszcze w tym roku - dodał wiceminister.
- Resort skarbu analizuje również kwestie zabezpieczania interesu Skarbu Państwa. Wprowadzamy w umowach spółek oraz w indywidualnych umowach sprzedaży udziałów zapisy dotyczące zakazu obrotu udziałami przez 10 lat. Zwiększamy też progi, konieczne w przypadku podjęcia decyzji w sprawie sprzedaży majątku tych firm na zgromadzeniach wspólników - wyjaśnił.
Leszkiewicz poinformował, że MSP aktualizuje wyceny spółek inseminacyjnych. Ostatnie pochodzą z 2009 roku. - To nie powinno wpłynąć na zmianę ceny udziałów, po której zapisywali się rolnicy i pracownicy - podkreślił. Uprawnieni płacili za jeden udział w zależności od spółki od ok. 80 do ok. 140 zł.