W Białymstoku podpisano porozumienie na rzecz utworzenia Klastra Turystyki Wiejskiej "Dziedzictwo kultur i smaków". Na spotkanie przybyli zainteresowani przedstawiciele firm świadczące usługi w zakresie szeroko pojętej turystyki wiejskiej m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne w oparciu o produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne jak również podmioty świadczące usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz bazy noclegowej, jak również jednostki działające na rzecz rozwoju gospodarczego PODR w Szepietowie, Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku jako instytucja badawczo-naukowa.

Proponowany będzie nowy produkt turystyki wiejskiej z wykorzystaniem potencjału i walorów przyrodniczych obszarów wiejskich województwa podlaskiego i kulinariów (tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych).