Spółka zajmuje się głównie obrotem zwierzętami użytkowymi i rzeźnymi na terenie kraju oraz prowadzi eksport głównie do krajów Unii Europejskiej. Działalność prowadzona jest głównie na terenie województwa Podkarpackiego oraz przylegających powiatach woj. lubelskiego i małopolskiego. Udział w handlu bydłem można szacować na 20-30% rynku.

Podstawową grupą klientów POZH są zagraniczni pośrednicy handlu zwierzętami, zakłady przetwórstwa mięsnego, a ostatnio obserwuje się duże zainteresowanie rolników indywidualnych hodowlą młodego bydła opasowego. Przedsiębiorstwo zaopatruje się na rynku krajowym. Rynek dostawców(rolników indywidualnych, hodowców) jest bardzo rozdrobniony ze względu na małe gospodarstwa. Dla usprawnienia działania Spółka korzysta z dostaw od innych pośredników współpracujących ze Spółką. Struktura Sprzedaży 40% kraj i 60% eksport. Eksportowa sprzedaż Spółki kierowana była głównie na rynek włoski, hiszpański oraz słoweński.

Spółka posiada odpowiednią bazę do gromadzenia zwierząt oraz zaplecze socjalno bytowe, dzięki której jest możliwa koordynacja działań zakupowych jak i zbytu zwierząt (ważenie, zwożenie zwierząt, wykonanie odpowiednich badań weterynaryjnych itp.) Pracownicy przedsiębiorstwa pozyskują w wyznaczonych gminach-powiatach zwierzęta do dalszego chowu zgodnie z zapotrzebowaniem kontrahentów firmy, odbiór odbywa się bezpośrednio od rolników-hodowców, oraz w małym stopniu z punktów skupu rozmieszczonych na terenie gmin.

POZH w Przeworsku Sp. z.o.o. ma ugruntowaną pozycję solidnego partnera hodowlanego zarówno u dostawców jak i u odbiorców zwierząt. Planuje się rozpoczęcie produkcji bydła opasowego w wadze do 300kg w kooperacji z rolnikami indywidualnymi. Utrzymać maksymalny skup cieląt. Z inwestycji planuje się zakup samochodów ciężarowych o ładowności 3,5t oraz montaż kolektorów słonecznych.

Sytuacja w polskim rolnictwie, które stanowi w podstawowej mierze otoczenie rynkowe firmy jest bardzo trudne. Stabilne i niskie ceny w większości produktów i rosnące ceny środków produkcji pogarszają sytuację gospodarstw rolnych. Drastycznie spada pogłowie krów mlecznych co powoduje spadek urodzeń cieląt. Generalnie można stwierdzić, że baza zaopatrzeniowa tj. bydła, cielęta, konie kurczy się i w znacznym stopniu limituje potencjał rozwoju firmy. Spółka konkuruje na rynku z firmami eksportującymi zwierzęta, ostra walka konkurencyjna prowadzi do wzrostu cen skupu, Spółka utrzymuje wiodącą rolę na rynku.

Źródło: MSP/farmer.pl