Zdaniem Copa – Cogeca europejscy rolnicy i ich spółdzielnie odgrywają bardzo ważną rolę ekonomiczną, produkując żywność i świadcząc usługi dla 500 milinów konsumentów. Muszą jednocześnie stawiać czoła wielu wyzwaniom, takim jak niestabilność cen, kosztowne przepisy i obowiązki oraz walka ze zmianami klimatu. Na europejski sektor rolnictwa negatywnie mogą wpłynąć również wznowione obecnie przez Komisję Europejską negocjacje w sprawie liberalizacji handlu z Mercosur.

Dlatego też jak podkreślają działacze Copa – Cogeca silna WPR, w której zachowane będą bezpośrednie płatności dla rolników będzie ważniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej.

Źródło: farmer.pl