Na podstawie par.63 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz.U. Nr 213, poz. 2163 z późn. zm.), w związku z wyczerpaniem środków finansowych, ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie Działania 4.6 "Działania innowacyjne i inne" jest 02.07.2007r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwywm ze względu na miejsce realizacji projektu lub wysłać za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania przesyłki.

Źródło: ARiMR