Ideą konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów żywnościowych , ich promocja oraz przygotowanie ich wytwórców do ubiegania się o ochronę, zgodnie z ustawodawstwem unijnym.

W finale regionalnym wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach:
- produkt pochodzenia roślinnego,
- produkt pochodzenia zwierzęcego,
- napoje i produkty mieszane,
- najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

Finał konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się 4 września w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. W drugim etapie konkursu krajowa kapituła konkursu spośród produktów wyróżnionych w regionie wybierze najlepsze produkty oraz potrawy i dania nominując je do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA 2010”.

Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszeniowych do 3 sierpnia na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo z dopiskiem: Ewa Tucholska. 

Źródło: farmer.pl