Konkursy organizowane są w ramach projektu "Agroturystyka - współpraca w sieci". Na startujących w nich właścicieli gospodarstw agroturystycznych czekają nagrody o wartości do 10 tys. zł.

- W ten sposób chcemy zachęcać właścicieli gospodarstw do budowy sieci agroturystycznych i pokazania najlepszych praktyk w wykorzystaniu pieniędzy z funduszy europejskich - powiedział członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski.

Konkurs "Moje agro-gospodarstwo, moja Unia" skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, które uzyskały i wykorzystały fundusze europejskie. Warunkiem udziału w nim jest zakończenie projektu współfinansowanego ze środków UE przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do konkursu. Uczestnicy muszą dostarczyć zdjęcia oraz opis dokonanych zmian w funkcjonowaniu gospodarstwa w wyniku otrzymania funduszy europejskich.

Jak podkreślają organizatorzy, celem tego konkursu jest m.in. pokazanie możliwości wykorzystania funduszy przeznaczonych na rozwój agroturystyki i przez to zachęcenie innych właścicieli gospodarstw agroturystycznych do starania się o środki europejskie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym.

Konkurs "Agroturystyka - współpraca w sieci. Mamy plan" adresowany jest do grup gospodarstw agroturystycznych i współpracujących z nimi lokalnych grup działania i samorządów, które razem przygotują plan budowy i działania sieci agroturystycznej. Plan zgłoszony do konkursu powinien zawierać opis wspólnych działań co najmniej trzech funkcjonujących na terenie Wielkopolski gospodarstw agroturystycznych, które zdecydowały się na utworzenie lokalnej sieci agroturystycznej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w maju.

Według szacunków wielkopolskiego samorządu w regionie funkcjonuje ok. pół tysiąca gospodarstw agroturystycznych.

Organizatorem działań "Agroturystyka - współpraca w sieci" jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2013.