Rozbudowa browaru to część trzyletniego planu inwestycyjnego, realizowanego przez KP od 2005 r we wszystkich browarach firmy (Poznań, Tychy, Białystok). Łącznie spółka przeznaczy na ten cel 300 mln PLN. Ok. jednej piątej zostało już zainwestowanych w białostockim zakładzie.

Nowa warzelnia

W wyniku rozbudowy warzelni, jej możliwości produkcyjne wzrosły z 16 do 24 warek na dobę. Dostawiono nową kadź zacierną, kadź filtracyjną, zbiornik pośredniczący i schładzalnik. Stare kadzie filtracyjne zostały istotnie zmodernizowane, aby mogły być obsługiwane komputerowo.

Rozbudowana została również część słodowa warzelni. Oprócz nowej linii czyszczenia słodu pojawiły się również nowe wagi do słodu oraz nowe silosy.


Rozbudowa piwnic

W ostatnim czasie zakończono także rozbudowę piwnic. Przygotowano nową halę, w której znalazło się m.in. miejsce na 15 fermentorów firmy Holvrieka (każdy o pojemności netto 3,2 tys. hl) i propagację drożdży z nowoczesnym propagatorem. Dostawiono zbiorniki na drożdże produkcyjne i drożdże odpadowe. Na nowych liniach produkcyjnych zamontowano innowacyjny system zaworów firmy GEA Tuchenhagen - EcoMatrix, który zapewnia wysoką jakość produktu, bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji i minimalizuje ryzyko mieszania się czynników.

Istotnym elementem nowopowstałej hali jest stacja CIP (ang. cleaning in place), w której wytwarzany elektrolitycznie w stacji Halox 2000SRE, bezpieczniejszy dwutlenek chloru, zastąpił stosowany dotychczas kwas nadoctowy.

Dzięki modernizacji piwnic browar może obecnie produkować ok. 2,2 mln hl piwa rocznie.
W ostatnich miesiącach została oddana do użytku stacja odzysku CO2. Dzięki tej stacji dwutlenek węgla odzyskiwany w procesie fermentacji nie jest emitowany do atmosfery lecz gromadzony w tankach i wykorzystywany do innych procesów produkcyjnych. Nowa stacja jest w stanie odzyskać 750 kg dwutlenku węgla na godzinę. Obecnie łączna wydajność stacji odzysku wynosi 1250 kg/h. W przyszłości planowane jest rozbudowanie stacji aby odzysk CO2 osiągnął poziom 2000 kg/h.


Rozbudowa Centrum Dystrybucji

Zwiększenie mocy produkcyjnych wymagało również znaczącej rozbudowy magazynów. Dotychczas białostockie Centrum Dystrybucji dysponowało niespełna 4 tys. m2 powierzchni magazynowej, a obecnie magazyn jest niemal trzykrotnie większy (12 tys. m2) i pozwala na składowanie ponad 14 tys. palet produktu gotowego. Dwa tunele załadowcze oraz dwa stanowiska na placu przeładunkowym pozwolą przy pełnej obsadzie wysyłać do odbiorców ponad 120 aut na dobę.

Zwiększenie mocy wywozowych, co jest szczególnie ważne w sezonie oraz skrócenie drogi towaru do klientów niesie ze sobą nie tylko poprawę obsługi, lecz również wpływa na jakość produktu, który nie jest już poddawany dodatkowym ruchom magazynowym.

Źródło: Kompania Piwowarska