Najwięcej grup producentów rolnych utworzono w województwach: wielkopolskim (138), dolnośląskim (86) i kujawsko-pomorskim (85), najmniej – w małopolskim i świętokrzyskim (po 10).

Najbardziej dynamiczny rozwój grup następuje wśród producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych (171), trzody (132) oraz drobiu (131).

Środowiska rolnicze postulują wsparcie tworzenia grup i ich związków także po roku 2013.

Udział zorganizowanych producentów w organizacji rynku produktów rolnych jest w Polsce wciąż niski, a tempo organizowania się producentów nie gwarantuje osiągnięcia do roku 2013 poziomu jednej czwartej stanu zorganizowania się rolników w państwach „starej” Unii, co stawia naszych producentów w gorszej sytuacji konkurencyjnej.