Dziewięć targowisk przebudowano lub zbudowano od podstaw w województwie kujawsko-pomorskim w ramach rządowego programu "Mój Rynek". Do połowy roku, kiedy zakończy się realizacja programu, w regionie powstaną jeszcze dwa targowiska.

Na inwestycje związane z przebudową dotychczasowych lub wzniesieniem od podstaw nowych targowisk samorząd województwa przyznał 8,8 mln zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Tworzenie takich targowisk pomaga w skróceniu łańcucha pośredników między producentem a konsumentem. Dzięki nim mieszkańcy regionu mają możliwość zakupu świeżych i tańszych wyrobów, a lokalni wytwórcy łatwiej znajdują nabywców swoich produktów - powiedział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Dotychczasowe inwestycje dotyczące targowisk zakończono w dziewięciu miejscowościach Kujaw i Pomorza: w czterech obiekty zostały przebudowane i zmodernizowane, a w pięciu utworzone od podstaw. Jak poinformowała rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska targowiska są utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej.

Według wytycznych programu, zadaszone stoiska powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej. Zostały także podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju. Przynajmniej połowę powierzchni handlowej powinny zajmować stoiska z produktami rolno-spożywczymi - wskazała Krzemińska.

Realizacja programu Mój Rynek zakończy się w czerwcu. Do tego czasu w województwie kujawsko-pomorskim zbudowane zostaną jeszcze dwa targowiska: w Boniewie (powiat włocławski) i w Kowalewie Pomorskim (powiat golubsko-dobrzyński).

Mój Rynek to program rządowy ukierunkowany na budowę, rozbudowę, remont i wyposażenie targowisk. Środkami na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dysponują samorządy województw. Przedsięwzięcia mogły być realizowane w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Maksymalna wysokość pomocy na realizację inwestycji w jednej gminie nie mogła przekroczyć 1 mln zł.