Konkurs ma na celu promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Ceremonia wręczenia laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu Sposób na Sukces listów gratulacyjnych Prezydenta RP oraz dyplomów i nagród rzeczowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi to co roku miłe podsumowanie konkursowych zmagań.

- Ten konkurs jest jedynym niekomercyjnym konkursem dla przedsiębiorców, organizowanym w Polsce – przypomniał podczas uroczystości Krzysztof Mościcki, dyrektor CDR w Brwinowie, głównego organizatora konkursu.

Autorami sukcesu są laureaci, ale także wszyscy uczestnicy konkursu i jego organizatorzy.

- Ten sukces pozwala wyzwalać energię, pokłady przedsiębiorczości, które są – podkreślił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Młotkiewicz. – Prawdziwymi autorami sukcesu są nie tylko państwo – dodał, zwracając się do laureatów - ale także społeczności lokalne, które dzięki temu mogą budować lepszą przyszłość.

Konkurs ma w tym roku szczególne znaczenie z uwagi na 25-lecie przemian i 10-lecie członkostwa Polski w UE.

- Państwo jesteście budowniczymi lepszej przyszłości Polski – podsumował Dariusz Młotkiewicz.

Tadeusz Nalewajk wiceminister rolnictwa, złożył laureatom gratulacje w imieniu swoim i ministra, „który jest konstytucyjnym ministrem reprezentującym 92 proc. Polski”. Jak mówił Nalewajk, problemem wsi jest duże zatrudnienie w rolnictwie. Jednym z ważniejszych zadań w przyszłej perspektywie PROW-owskiej, a także Funduszu Spójności, jest więc znalezienie środków proinwestycyjnych - nie tylko w rolniczym gospodarstwie, ale w ogóle na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W imieniu nagrodzonych podziękowała Anna Krzyżak-Żuchowska, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska”:

- Cieszymy się, że nasza praca została zauważona i nie idzie na darmo. Ten sukces to nie jest sukces kilkunastu miejsc, ale całej masy ludzi, którzy włożyli wszystko: serce i zaangażowanie. Cieszymy się, że Państwo to doceniliście i mogliśmy odebrać wyróżnienie.