Według danych MRiRW w dniach 19-25 listopada br., cena pszenicy konsumpcyjnej średnio w kraju wynosiła 800 zł/t i była o 1,1 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowań cen sprzed miesiąca ziarno to było tańsze o ok. 4 proc., ale o 42 proc. droższe niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu za 1 tonę żyta konsumpcyjnego dostawcy otrzymywali przeciętnie 697 zł/t. Była to cena niższa niż tydzień i miesiąc wcześniej odpowiednio o ok. 1 proc. i o 5 proc. Jednocześnie żyto było o blisko 28 proc. droższe niż rok wcześniej.

Od miesiąca notuje się wahania cen jęczmienia paszowego. W dniach 19-25 listopada br. cena tego ziarna ukształtowała się na poziomie 718 zł/t, tj. o ok. 2 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o blisko 5 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 42 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na krajowych giełdach towarowych ceny nie ulegają znaczącym zmianom. Na WGT Agencja Rezerw Materiałowych wystawia codziennie ok. 10 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej w cenie 810 zł/t. W dniach 26-30 listopada br. sprzedano 12 tys. ton tego ziarna po cenie wywoławczej.

Według dostępnych danych Komisji Europejskiej w ciągu tygodnia średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w krajach UE-27 obniżyła się o 4 proc., natomiast ceny kukurydzy i jęczmienia paszowego nie zmieniły się istotnie.

W przedostatnim tygodniu listopada br. obniżyły się ceny skupu wszystkich gatunków mięsa. Za trzodę chlewną płacono średnio 3,27 zł/kg, tj. o prawie 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, a także o ok. 4 proc. mniej niż w porównywalnym okresie poprzedniego miesiąca i roku.

W analizowanym tygodniu za bydło płacono w skupie 3,89 zł/kg wobec 3,90 zł/kg w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca bydło było o blisko 2 proc. tańsze. W okresie roku ceny żywca wołowego obniżyły się o ponad 5 proc.

W ciągu tygodnia i miesiąca o ok. 1 proc. obniżyły się ceny skupu drobiu. W ostatnich tyg listopada br. za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali średnio 3,18 zł/kg, a za indyki 4,86 zł/kg, tj. odpowiednio o 34 proc. i o 20 proc. więcej niż przed rokiem.

W dniach 19-25 listopada 2007 r. zakłady mięsne (według danych MRiRW) zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 5,02 zł/kg (bez VAT), tj. o 1,8 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o ok. 4 proc. taniej niż miesiąc i rok wcześniej.

Źródło: PAP