Dlatego też działacze LIR apelują do kierownictwa resortu rolnictwa o pilne porozumienie się w tej sprawie z resortem ochrony środowiska.

Obecnie bowiem izbom, które starają się pozyskać dotacje na uregulowanie odczynu gleb poprzez zastosowanie zabiegu wapnowania, najczęściej przedstawiciele WFOŚ i GW odpowiadają, że „z punktu widzenia celów służących ochronie środowiska i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zabieg wapnowania gleb nie jest procesem pozytywnym i z tego względu działania takie nie zostały umieszczone na Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW”. Taką odpowiedź otrzymała między innymi Lubelska Izba Rolnicza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

- Niezrozumiałym dla nas jest także stanowisko ministra ochrony środowiska, traktującego zabieg wapnowania jako wyłącznie agrotechniczny – powodujący jedynie wzrost plonów roślin. Stanowisko ministra całkowicie pomija fakt prośrodowiskowego znaczenia zabiegu odkwaszania, zarówno dla samych gleb, jak i pozyskiwanych z ich uprawy plonów – mówi Robert Jakubiec, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej