Do strefy zostanie włączone 30,1249 ha gruntów pod trzy nowe inwestycje. Dzięki nim, w najbliższym czasie, powinno powstać co najmniej 360 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie ok. 435 mln zł. Oczekuje się też utworzenia ok. 90 nowych miejsc pracy w otoczeniu strefy i utrzymania 629. Po zmianie granic powierzchnia strefy wyniesie 1014,8810 ha.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL (z siedzibą w Grajewie) jest największą w Polsce spółdzielnią mleczarską. Należy do niej ok. 12,5 tys. dostawców mleka, zajmuje się przetwórstwem tego surowca w 12 wydzielonych zakładach. W Mrągowie zamierza uruchomić nowy zakład przetwórstwa mleka i serwatki z wykorzystaniem nowych, wydajnych technologii. W rezultacie zwiększy się produkcja mleka w proszku (pełnego i odtłuszczonego) oraz serwatki w proszku. Zatrudnienie powinno znaleźć ok. 90 osób, przy poniesionych nakładach w wysokości ok. 130 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2018 r.

W Lidzbarku Warmińskim firma POLMLEK sp. z o.o. zajmuje się przetwórstwem mleka. Jest wytwórcą serów żółtych dojrzewających, przy produkcji których powstaje dużo serwatki. Projekt inwestycyjny, który spółka chce zrealizować w mieście, polega na zakupie i instalacji najnowocześniejszych linii technologicznych do suszenia serwatki. Obecnie jej znaczna część jest utylizowana. Przedsięwzięcie wymaga poniesienia nakładów na poziomie 150 mln zł. Powinno przyczynić się do utworzenia co najmniej 70 nowych miejsc pracy i utrzymania 574. Oczekuje się, że inwestor utrzyma wszystkie miejsca pracy, nowe i obecne, przez 5 lat od daty powstania wszystkich nowych etatów. Inwestycja ma powstać do końca grudnia 2016 r.

ILS sp. z o.o. należy do Grupy Inter Cars SA, największego w Polsce i jednego z czołowych w Europie dystrybutorów części do samochodów. W Zakroczymiu, w pobliżu Lotniska Warszawa-Modlin, spółka planuje stworzenie nowoczesnego, europejskiego centrum logistycznego. Ma ono przejąć większość operacji logistycznych Grupy w Polsce i Europie. Przedsięwzięcie ma kosztować ok. 155 mln zł. Centrum powinno zatrudnić 200 osób. Spółka ma zachować 55 istniejących etatów. Oczekuje się, że firma utrzyma wszystkie miejsca pracy, nowe i obecne, przez 5 lat od daty powstania wszystkich nowych etatów. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2018 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 5 czerwca 2014 r.