Szczególną ochroną UE objęła już m.in. ser oscypek, bryndzę podhalańską, obwarzanek krakowski, truskawki kaszubskie, miód kurpiowski, olej rydzowy, śliwki szydłowskie, chleb prądnicki.

Unijna ochrona tradycyjnych produktów regionalnych ma służyć ich promocji. Można je rejestrować w trzech kategoriach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Chronione Oznaczenie Geograficzne może otrzymać produkt, którego przynajmniej jeden z etapów procesu produkcyjnego ma miejsce na określonym obszarze geograficznym oraz którego jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu.

Objęcie produktu ochroną unijną daje gwarancję jego wysokiej jakości, a producentom zapewnia ochronę prawną i eliminację nieuczciwej konkurencji.

Pod marką "Miód drahimski" może być sprzedawanych pięć różnych miodów: wrzosowy, gryczany, rzepakowy, lipowy i wielokwiatowy, pochodzących z pasiek leżących na terenie czterech gmin na Pojezierzu Drawskim: Czaplinka, Wierzchowa, Barwic i Bornego Sulinowa oraz Nadleśnictwa Borne Sulinowo.

Drahim to pierwotna nazwa miejscowości Stare Drawsko, a tamtejsze pszczelarstwo ma kilkuwiekową tradycję. O istnieniu długich tradycji pszczelarskich świadczą wzmianki w opracowaniach historycznych, kopie dokumentów oraz inne źródła. Jak wynika z zachowanych dokumentów już w 1565 r. w starostwie było 11 bartników.

Producenci miodów drahimskich stosują jednakowy wzór etykiet i jednakowe opakowania.