Rząd przeanalizował uregulowania prawne dotyczące działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej wobec produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Działalność taką rozporządzenia unijne pozostawiają do rozstrzygnięć na poziomie krajowym. U nas reguluje ją rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej z 8 czerwca 2010 r. Nie istnieją analogiczne rozwiązania dla produkcji pochodzenia roślinnego.

Badając temat zespół rządowy skupił się na zbadaniu przede wszystkim adekwatności interpretacji przez polskie władze lokalnego charakteru handlu detalicznego produktami tradycyjnymi i regionalnymi.

Ustalono, że obszar prowadzenia dostaw określony przez inne państwa członkowskie w odniesieniu do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej na ogół nie przekracza promienia 80-100 km od miejsca produkcji. Obszar dostaw obowiązujący w Polsce w odniesieniu do takiej działalności – zgodnie z podanym rozporządzeniem  obejmuje województwo produkcji oraz powiaty ościenne -  jest korzystniejszy niż obszary wyznaczone przez inne państwa członkowskie. Przykładowo, odległość z Korycina do Białej Podlaskiej, gdzie mogą być prowadzone dostawy, wynosi ok. 170 km, do Siedlec – ok. 165 km, a do Sokołowa Podlaskiego ok. 140 km.