Bronisze to największy rynek hurtowy owoców, warzyw i kwiatów w Polsce.
Do Skarbu Państwa należy 59 proc. akcji Bronisz, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 12 proc. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nakazują jednostkom z sektora finansów publicznych, z wyłączeniem m.in. samorządów, przekazywanie do 30 czerwca tego roku swoich akcji i udziałów pod nadzór ministra skarbu. Resort czeka więc na 12 proc. akcji Bronisz, którymi teraz zarządza Agencja - powiedział wiceminister skarbu.
Dodał, że następnym krokiem będzie zaoferowanie wszystkich walorów Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego uprawnionym pracownikom i rolnikom.


Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi prywatyzację ośmiu hurtowych rynków rolnych: Beskidzkiego Hurtu Towarowego w Bielsku-Białej, Rolno-Przemysłowego Rynku Hurtowego "Giełdy Hurtowej" w Legnicy, Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu, Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce koło Lublina, Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Giełdy Elbląskiej, Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu, Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. - Wszystkie podmioty są prywatyzowane według specjalnej koncepcji, w której oferujemy udziały lub akcje rolnikom i pracownikom spółek - zaznaczył Leszkiewicz.
- Ministerstwo skarbu jest współakcjonariuszem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkich rynków hurtowych. Rozmawiamy z Agencją oraz ministrem rolnictwa, jak ten proces zorganizować, biorąc pod uwagę zapisy ustawy o finansach publicznych - podkreślił wiceminister skarbu. Dodał, że obecnie trwa wycena pozostałych rynków hurtowych.