- Obecny kryzys rynkowy w głównych sektorach rolnictwa , takich jak mleko, zboża, oliwa z oliwek, warzywa i owoce objawia się bardzo dużymi wahaniami cen. Sprawiło to, że znacznie zmniejszył się udział rolników w łańcuchu żywnościowym. Niskie ceny płacone rolnikom w połączeniu z wysokimi kosztami produkcji zagrażają płynności ekonomicznej unijnego sektora rolnictwa – mówi Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca.

Dlatego też jak podkreślają działacze Cogeca tak ważne jest utrzymanie silnej WPR, która sprawi, że zwiększy się konkurencyjność sektora rolno – spożywczego.

Źródło: farmer.pl