W Puławach stawili się najwybitniejsi profesorowie i doktorzy nauk rolniczych. Nie sposób wymienić wszystkich, byli m.in. Andrzej Kowalski, Seweryn Kukuła, Andrzej Rosner, Edward Arseniuk, Michalski Tadeusz, Eugeniusz Herbut, Grzegorz Spychalski. W sumie w Puławach było kilkuset naukowców z całej Polski.

Kongres Nauk Rolniczych wskazał na priorytety w badaniach rolniczych. Spotkania naukowe odbywały się w kilku panelach dyskusyjnych. Pierwszy dotyczył kierunków rozwoju rolnictwa w Polsce, na drugim rozmawiano o zmianach klimatycznych, na trzecim – o bezpieczeństwie żywnościowym, zaś na czwartym - o biotechnologii.

W ocenie wielu ekspertów te tematy zdominują badania naukowe w najbliższych latach.

Przed Wspólną Polityką Rolną UE są stawiane nowe cele. Coraz więcej norm środowiskowych muszą spełniać farmerzy we Wspólnocie europejskiej.

Marek Sawicki, który zwołał Kongres, powiedział, że jest to ogromne wsparcie dla niego w rozmowach w Brukseli.

Sawicki odnosząc się do polityki rolnej Unii Europejskiej powiedział, że na rolnictwo patrzyliśmy zbyt globalnie.

Jest ono bardzo zróżnicowane – dodał. Powiedział, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwala na różnicowanie rolnictwa jednak powinien on zostać przebudowany. Sawicki zwrócił uwagę na fakt, że w wielu regionach kraju zapotrzebowanie rolników na pieniądze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla działań inwestycyjnych i modernizacyjnych przekraczają przyznane tym regionom limity finansowe.

Jan Krzysztof Ardanowski doradca prezydenta wyraził ogromną radość ze spotkania naukowców w Puławach.

Nauka nie może zajmować się tylko sobą – powiedział Ardanowski.

Rolnicy oczekują odpowiedzi na zasadnicze pytania związane ze zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, bioróżnorodnością – mówił Ardanowski. Czy biotechnologia zabija, co z doradztwem państwowym – pytał prezydencki doradca. Nauka musi te zagadnienia wyjaśnić rolnikom i całemu społeczeństwu – kontynuował.

Ardanowski przekazał naukowcom list od Lecha Kaczyńskiego. Prezydent napisał w nim m.in., że bardzo liczy na to, że naukowcy stworzą komplementarne rozwiązania w rolnictwie i że będą wspierali innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym.

źródło: farmer.pl