Umowę podpisano w ramach programu strategicznego Gospostrateg, którego celem jest wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Na początku października KOWR i NCBR podpisały porozumienia o współpracy w zakresie wspierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach programu Gospostrateg, NCBR realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie wyzwań rozwojowych. "Projekt KOWR odpowiada na konkretne potrzeby polskich rolników - liczymy, że jego realizacja pomoże stymulować rynek i zwiększać opłacalność zwłaszcza producentom" - powiedział, cytowany w komunikacie prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Na mocy umowy KOWR, lider konsorcjum, w skład którego wchodzą jeszcze Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, stworzy nowatorską platformę, która dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, jak sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe, pozwoli na szybszą oraz tańszą sprzedaż produktów rolno-spożywczych. Wypracowane w projekcie rozwiązania wspomogą ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, a także ograniczenie ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty. To także szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie potencjału sprzedaży produktów na rynkach UE oraz światowych" - czytamy w komunikacie.

Platforma żywnościowa będzie elektroniczną giełdą, za pomocą której i rolnicy indywidualni, i grupy producentów, i inne podmioty z sektora rolno-spożywczego, będą miały możliwość zawierania kontraktów i sprzedaży towarów na równych, przejrzystych zasadach.

Uruchomienie platformy planowane jest na rok 2020.