Osiem rynków hurtowych, w których Skarb Państwa ma udziały, czeka na prywatyzację. Mimo kolejnych, nieudanych prób sprzedaży akcji Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie składa broni.

W ostatnich tygodniach miała miejsce kolejna, nieudana próba sprzedaży akcji rynku hurtowego. MSP wystawiło do sprzedaży zakupu pakietu 1 784 akcji stanowiących 28,91 proc. kapitału zakładowego Beskidzkiego Hurtu Towarowego z siedzibą w Bielsku - Białej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta i przetarg został unieważniony.

Do prywatyzacji skierowane są ponadto rynki rolne w: Broniszach pod Warszawą, Wrocławiu, Radomiu, Elblągu, Legnicy, Zielonej Górze i Lublinie (Elizówka). Do tej pory MSP udało się sprzedać tylko część akcji w czterech rynkach.

- Należy się zastanowić, czy Skarb Państwa wyprzedając akcje rynków hurtowych robi dobrze? Czy sprzedaż dla łatania dziury budżetowej jest korzystna - zauważa Grzegorz Hempowicz, prezes Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe.

Zgodnie z "Koncepcją prywatyzacji spółek rolno - spożywczych" do preferencyjnego nabycia akcji hurtowych rynków rolnych uprawnieni są producenci rolni: gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne współpracujące w ostatnich dwóch latach z rynkiem oraz pracownicy spółek, w dalszej kolejności związki producentów rolnych. Ministerstwo przyjęło 10 - letni okres zakazujący zbywania akcji poza grupę uprawnionych.

- Na całym świecie udziałowcami rynków hurtowych są samorządy, rządy, miasta. U nas Skarb Państwa przejął udziały w rynkach hurtowych od Agencji Rynku Rolnego i być może tam powinny one wrócić - proponuje Grzegorz Hempowicz.

Producenci rolni często ponosili koszty wyposażenia rynków rolnych w infrastrukturę. Ale nie zawsze są oni zainteresowani zakupem akcji rynków od Skarbu Państwa. Zdaniem ekspertów, wycena akcji jest często za wysoka, zwłaszcza że Skarb Państwa nie uczestniczył w inwestycjach. W dodatku gdy są sprzedawane pakiety mniejszościowe rolnicy nie mają wpływu na podejmowanie decyzji w spółkach.

- Każdy rynek ma inną sytuację i jeden model w stosunku do wszystkich podmiotów nie zawsze się sprawdza - podkreśla Grzegorz Hempowicz.

Już drugi raz MSP podchodzi do sprzedaży Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, największego tego typu rynku w Polsce. Bronisze są atrakcyjną spółką. W 2012 r. przy przychodach przewyższających 43 mln zł spółka miała ponad 13 mln zł zysku.

W pierwszej ofercie, w 2012 r., MSP chciało zyskać na sprzedaży pakietu kontrolnego Bronisz ponad 180 mln zł. Wartość akcji określono aż na 2536 zł za walor, co skutecznie odstraszyło zainteresowanych. MSP aktualnie prowadzi działania zmierzające do ponownego zaoferowania akcji Bronisz. Prospekt emisyjny spółki jest opiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po jego akceptacji akcje zostaną ponownie zaoferowane uprawnionym akcjonariuszom posiadającym akcje serii C.

- Równocześnie MSP podejmuje prace przygotowawcze zmierzające do podjęcia kolejnych prób zbycia posiadanych pakietów akcji w hurtowych rynkach rolnych - zapewnia Magdalena Dąbrowska, naczelnik biura komunikacji społecznej w MSP.

W przypadku porażki sprzedaży akcji w oparciu o regulacje określone w statutach i koncepcji prywatyzacyjnej, zbycie akcji ma być prowadzone na zasadach ogólnych.