Wysoka cena ziarna już znajduje swoje odbicie w cenach detalicznych produktów zbożowych. Przemysł nie może jednak w pełni zrekompensować wzrostu cen surowca. Podwyżki byłyby zbyt drastyczne dla klientów, którzy zareagowaliby rezygnacją z zakupów. Szereg firm obniża więc swoje stopy zysku. Stanowi to spore zagrożenie dla realizacji obecnych i planowanych inwestycji.

Przykładem są Makarony Polskie które szacowały przychodów ze sprzedaży w wysokości 150 mln zł i zysk netto 4,5 mln zł. W opinii władz firmy przychody zostaną zrealizowane, lecz wysokość zysku jest zagrożona i to pomimo że ceny produktów wzrosły o 30 proc. Pozwoliło to jednak na jedynie 80 proc. pokrycie wyższych kosztów zakupów surowca zbożowego.

Jeśli obecna sytuacja na rynku zbóż utrwali się, to szereg małych firm może mieć problemy z utrzymaniem się. Dużym producentom łatwiej negocjować umowy oraz prowadzić długofalową politykę zakupową. Dodatkowo o wiele łatwiej jest im dążyć do nowych, innowacyjnych rozwiązań, a w konsekwencji rozwijać rynek. Dlatego, obserwując rynek i zmiany na nim zachodzące, można uznać, że upadki, przejęcia lub łączenia się firm będą nieuniknione.

Źródło: farmer.pl