Nowego szefa Ośrodka Doradztwa Rolniczego powołał zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Marek Bojarski jest absolwentem wydziału technologii żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma wieloletnie doświadczenie samorządowe, do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów, pełnił obowiązki burmistrza Ostródy oraz wójta w gminach Dźwierzuty i Sorkwity. Był wicedyrektorem olsztyńskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych. Jest członkiem władz PO w powiecie szczycieńskim.

Poprzedniego dyrektora, związanego z PSL, Zygmunta Kiersza zarząd województwa odwołał w lipcu z powodu ujemnego wyniku finansowego ośrodka. Decyzję tłumaczono brakiem planów poprawienia tej sytuacji i koniecznością zwiększenia rentowności placówki.

Odwołanie Kiersza było zaskoczeniem dla środowisk rolniczych, które podkreślały, że olsztyński ośrodek jest zaliczany do najlepszych w kraju. List w jego obronie napisali przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Regionalne władze PSL podjęły wówczas uchwałę, w której apelowały do zarządu województwa o "przemyślenie sprawy". Także wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski skierował list do marszałka, w którym stwierdził, że wysoko ocenia pracę Kiersza i "ze zdumieniem przyjął informację o wszczętym postępowaniu odwołania".

Na Warmii i Mazurach PO i PSL tworzą samorządową koalicję. W zarządzie województwa zasiada trzech przedstawicieli PO i dwóch PSL.

Zadaniem olsztyńskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest prowadzenie doradztwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego; do jego zadań należą też działania mające na celu podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych.