Jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita  w ten sposób krajowe regulacje zostały dostosowane do unijnych, które ograniczają wsparcie finansowe dla nowopowstających grup producentów. Najpierw marszałek województwa wyda decyzję w sprawie wstępnego uznania grupy producentów i wstępnego zatwierdzenia jej planu dochodzenia do uznania.

Komisja Europejska pomiędzy wszystkie grupy producentów w Unii rozdysponuje do 2017 r. 10 mln euro. Dopiero wówczas marszałek województwa wyda decyzję w sprawie zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania grupy producentów.

Producenci po uzyskaniu informacji od marszałka o przyznaniu pomocy będą mogli dostosować swój plan do możliwego wsparcia, lub go wycofać - informuje gazeta.