Jak udało się nam dowiedzieć jej celem jest przede wszystkim wymiana doświadczeń, przekazanie najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie doradztwa, usług doradczych, zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

W obradach uczestniczyć będą przedstawiciele resortu rolnictwa, jednostek doradztwa rolniczego, izb rolniczych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz eksperci z wybranych krajów Unii Europejskiej.

Źródło:farmer.pl