Jak informuje Adam Stępień z Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych ideą przewodnią wspólnego działania izb rolniczych jest rozszerzenie zakresu obligatoryjnego systemu doradztwa rolniczego na poziomie wspólnotowym o nowe wyzwania zdefiniowane w trakcie ostatniej reformy WPR w 2008 roku (zmiany klimatyczne, odnawialne źródła energii, zarządzanie zasobami wodnymi , bioróżnorodność, innowacyjność).

Zdaniem przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu izb rolniczych doradztwo ograniczone jedynie do wsparcia rolników w spełnieniu przez nich wymogów cross compliance wymaga obecnie usprawnienia i rozszerzenia co można stwierdzić na podstawie audytu przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Źródło: farmer.pl