Niemal 70 proc. uprawnionych, czyli 12 tys. pracowników cukrowni i plantatorów, jest zainteresowanych pożyczką na zakup akcji KSC. Dla tej grupy akcje są dostępne w transzy preferencyjnej. Wnioski o pożyczkę można było składać do 4 listopada 2011 r. Pożyczki będą udzielane przez KSC ze specjalnie utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.

Oferta akcji KSC zbywanych przez Skarb Państwa została podzielona na dwie transze: preferencyjną i standardową. W przypadku transzy preferencyjnej pierwszą ratę za akcje można zapłacić pożyczką uzyskana ze spółki, natomiast za akcje w ofercie standardowej trzeba zapłacić z własnych środków.

W transzy preferencyjnej zaoferowano uprawnionym 333 045 608 akcji. W ramach transzy standardowej pozostałe 464 735 609 akcji. W obu transach cena za jedną akcję wynosi 1,60 zł.

W transzy preferencyjnej jedna osoba uprawniona będzie mogła złożyć zapis podstawowy oraz zapis dodatkowy. W ramach zapisów podstawowych nie będzie redukcji - każdy będzie mógł objąć tyle akcji, na ile się zapisał. Natomiast jeśli w zapisach dodatkowych popyt na akcje przewyższy podaż, to zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

W transzy standardowej zapisy mogą podlegać redukcji.

Zapłata za akcje w obu transzach może być realizowana w ratach przez siedem lat.

Jak informuje spółka na swojej stronie internetowej, osoby uprawnione, które otrzymają pożyczkę, będą mogły również skorzystać z pomocy w załatwianiu wszystkich formalności związanych z zakupem akcji.

Zapisy przyjmować będą wybrane punkty Domu Maklerskiego PKO BP oraz oddziały tego banku. Punkty maklerskie, w których można zapisywać się na akcje, zlokalizowane są w pobliżu cukrowni; w pięciu województwach jest ich 60.

KSC jest największym producentem i sprzedawcą cukru w Polsce. W skład koncernu wchodzi siedem cukrowni, które przerabiają rocznie ok. 4 mln ton buraków. Strategia spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera w kraju i wzmocnienie pozycji rynkowej w regionie Europy Centralnej. Na początku tego roku KSC przejęła cukrownię w Mołdawii.

Głównym produktem spółki jest cukier biały. Grupa KSC produkuje i sprzedaje również m.in. cukierki, wysłodki buraczane dodawane do pasz oraz energię elektryczną i cieplną.

W ostatnim roku obrotowym (2009/2010) przychody spółki wyniosły ponad 1,5 mld zł, zysk operacyjny ok. 255 mln zł, a zysk netto 188 mln zł. To pozwoliło na wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 89 mln zł. Po pierwszym półroczu 2010/2011 przychody spółki były równe ok. 963,4 mln zł, zysk operacyjny 187,6 mln zł, a zysk netto 141,2 mln zł.