Jak podkreślili sami założyciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, nasi sąsiedzi dawno nas już wyprzedzili, bowiem na ich rynkach od dawna funkcjonują struktury tego typu. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju jest ogólnopolską organizacją branży przetwórstwa nasion oleistych i skupia wszystkie wiodące firm przemysłu tłuszczowego.

Prezes PSPO dr inż. Roman Rybacki zapewnia, że stowarzyszenie chce tworzyć dobre warunki dla wzrostu konkurencyjności polskiego sektora olejarskiego oraz włączyć się w rozwiązywanie problemów tej gałęzi przetwórstwa. Prezes dodał także, że głównym celem założenia stowarzyszenia był zamiar skonsolidowania całej branży. Za priorytet nowo powstałej organizacji uznano zwiększenie jakości polskiego oleju, aktywne włączanie się w tworzenie prawa dotyczącego branży oraz zaistnienie na forum europejskim. PSPO liczy na członkostwo w prestiżowej FEDiOL w Brukseli – istniejącej od 50 lat federacji stowarzyszeń przetwórców oleju w krajach członkowskich UE.

Źródło: farmer.pl