Projekt przewiduje zagospodarowanie 10 ha wokół Zalewu Janowskiego, tak aby stał się on atrakcją dla mieszkańców i turystów. Skutek ma być całkiem wymierny: zwiększenie miejsc pracy i źródeł dochodów dla mieszkańców miasta i okolic.

Rozpoczęto od powiększenia plaży przy Zalewie Janowskim, uruchomiono Park Linowy, rozbudowano kąpielisko i infrastrukturę komunikacyjną, a także sieć elektryczną i oświetlenie, sieć wodno-sanitarną i deszczową oraz teleinformatyczną. Potem przyszła kolej na uruchomienie siłowni, zbudowanie przystani żeglarskiej i dwa obiekty gastronomiczne. Wreszcie powstało pięć wielofunkcyjnych budynków.

- Park Rekreacji Zoom Natury jest jednym z nielicznych w Polsce ośrodków edukacji interaktywnej – twierdzi burmistrz gminy Krzysztof Kołtyś. – Powstaje nowe miejsce na mapie Polski stworzone głównie z myślą o dzieciach i rodzinach. Najmłodsi poznają tutaj intrygujący świat natury w otoczeniu nowoczesnej architektury, dyskretnie ”poukładanej” w naturalnym krajobrazie. Docenią je również młodzież i wymagający dorośli, poszukujący czynnego wypoczynku połączonego w nowoczesną nauką.  Zoom natury to innowacyjny projekt turystyczny oparty na idei zabawy i aktywnego poznawania przyrody w nowoczesnej formie z uwzględnieniem najnowszych metod przekazu, takich jak prezentacje multimedialne, panele dotykowe, ekspozytory 3D, małe formy filmowe, interaktywne gry.

Organizatorzy cieszą się, że stworzyli nowy regionalny produkt łączący funkcje turystyczne z edukacyjnymi i ekologicznymi, ponadto wspierający rozwój aktywnych form turystyki oraz postaw proekologicznych, wykorzystujący bogactwo istniejącego potencjału przyrodniczego.