Jury pod przewodnictwem aktora Wojciecha Siemiona najbardziej podobało się widowisko przedstawiające obrzęd sobótkowy przygotowane przez młodzież z Łowicza. Nagrodzono także zespoły z Kurpiów i Małopolski.

W Szkole Rolniczej w Łowiczu Blichu od 1948 roku istnieje Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy". Do zespołu należy młodzież szkolna. "Blichowiacy" kultywują zwyczaje, obrzędy i tradycje regionu łowickiego. Swoimi barwnymi strojami, muzyką, śpiewem i tańcem propagują łowicki folklor w kraju i za granicą.

Program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" składa się z trzech części: suity łowickiej, obrazka łowickiego oraz obrzędu "Zapusty", a także programów okolicznościowych. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa, w skład której wchodzi akordeon, klarnet, skrzypce i bębenek.

Zespół bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich. Uczestniczy w konkursach, przeglądach i festiwalach. Zespół koncertował też za granicą, m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, na Litwie, a także w Serbii. Kierownikiem i choreografem zespołu jest Katarzyna Polak, a kierownik kapeli Daniel Boczek.

Źródło: farmer.pl