Zyski osiągnięte przez Spółkę są wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku, mimo niższych przychodów, które w minionym okresie sprawozdawczym wyniosły blisko 333,7 mln zł w porównaniu do 386,2 mln zł. Oznacza to, że Spółce udało się zwiększyć rentowność produkcji i sprzedaży. Jest to efekt wzmożonych działań sprzedażowych oraz optymalizacji kosztów dystrybucji i restrukturyzacji kosztów ogólnych w skali całej grupy.

W I kwartale 2010 roku obserwowana była stabilizacja cen skupu żywca wieprzowego na stosunkowo niskim poziomie. Zwiększa się jednak wielkość uboju, który jest porównywalny do bardzo dobrego pod tym względem I kwartału 2009. Ubój wyniósł ponad 227 tys. sztuk.

Czynniki jakie będą miały wpływ na osiągane w przyszłości wyniki, to rozwój sytuacji na rynku surowcowym oraz trendy na rynku walutowym. Spółka kontynuuje prace nad sukcesywnym zwiększaniem stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w macierzystym zakładzie w Grąbkowie oraz dywersyfikacją oferty. W obszarze handlowo usługowym istotny jest dalszy rozwój segmentu HORECA, w którym Spółka uzyskuje najwyższe poziomy marż.

Zysk netto odnotowany w I kwartale 2010 jest niewątpliwym sukcesem Grupy oraz widoczną konsekwencją wdrażanego programu restrukturyzacji Duda 2012. Mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, ale przed nami ciężka praca zarówno w kontekście prowadzonego projektu restrukturyzacyjnego jak i przyjętych kierunków rozwoju na lata 2010-2012 – powiedział Prezes Zarządu Maciej Duda.

W ubiegłym tygodniu Polski Koncern Mięsny poinformował o zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą głównych kierunków działania Grupy Kapitałowej na lata 2010 – 2012 obejmującej w szczególności przejęcia dystrybutorów mięs i wędlin, rozwoju kanału HoReCa, przejęcia zakładów przetwórczych, centralizacji i rozwoju rozbioru w grupie oraz dalszej restrukturyzacja w ramach prowadzonego projektu Duda 2012. Strategia została pozytywnie oceniona przez rynek kapitałowy.

Źródło: farmer.pl