Najważniejszy dokument, który potwierdza, że w Krakowie wyrabiano takie właśnie obwarzanki pochodzi z 1394 r. Krakowscy piekarze 26 maja 1496 r. otrzymali od króla Jana Olbrachta przywilej, który tylko im dawał prawo wypieku i sprzedaży pieczywa białego - w tym obwarzanków, zwanych po łacinie circinellos.