Wicemarszałek woj. pomorskiego, Ryszard Świlski tłumaczy, że "intencją jest, żeby rzeczywiście PODR zaczął działać w terenie a nie w Gdańsku, a Lubań na Kaszubach wydaje się najlepszą lokalizacją".

W Lubaniu jest obecnie oddział PODR zatrudniający 10 osób, organizowane są tam m.in. targi i wystawy. W Lubaniu ośrodek mieściłby się w budynkach wykorzystywanych wcześniej przez szkołę.

- Proponowana lokalizacja broni się ze względu na potrzeby rolników w zakresie doradztwa rolniczego - zaznaczył wicemarszałek.

Powiedział, że "chodzi nie tylko o przeniesienie ośrodka, ale o zbudowanie dużego i dobrego ośrodka doradczego, specjalistycznego, szkoleniowego, na terenie którego funkcjonowałaby np. wzorcowa biogazownia rolnicza". Według Świlskiego, biogazownia mogłaby być pokazowym obiektem, wykorzystywanym także przez inne inwestycje, a ponadto w Lubaniu jest możliwość pozyskania surowca do biogazowni.

- Zmienia się doradztwo rolnicze, zmieniają się ośrodki powiatowe, rolnicy widzą, że rzeczywistość gospodarcza się zmienia, my nie możemy stać w tym samym miejscu, a ośrodek w Gdańsku-Lipcach nie jest miejscem najlepszym - dodał.

Zapowiedział, że zmiany objęłyby także oddziały PODR w Starym Polu (pracują tam 44 osoby) i w Strzelinie (zatrudnia 18 osób).

Urząd Marszałkowski planuje, że budynek w Gdańsku, w którym oprócz ośrodka prowadzącego działalność statutową, funkcjonują też hotel i restauracja, zostanie sprzedany. Położony obok Dworek Ferberów też ma być sprzedany. Marszałek powiedział, że jeśli nie znajdzie się nabywca na całość, to obiekty będą sprzedawane pojedynczo. - Prowadzone są prace przygotowawcze do zbycia majątku m.in. podziały geodezyjne, regulowane są sprawy własnościowe i jeżeli znalazłby się nabywca na ten majątek, to za uzyskane ze sprzedaży pieniądze można utworzyć główną siedzibę PODR w Lubaniu - wyjaśnił.

Budynek w Gdańsku przy Trakcie Św. Wojciecha wykorzystywany przez ośrodek ma powierzchnię prawie 2 tys. m kw. Położony jest na działce o powierzchni ponad 1,5 ha. Do PODR należy też park dworski i Dworek Ferberów o powierzchni użytkowej ok. 700 m kw.

Urząd ocenia, że ogłoszenia o sprzedaży mogą się pojawić w połowie roku. Zapowiedział, że zmniejszy się liczba pracowników ośrodka. PODR zatrudnia łącznie 234 osoby, z tego 60 pracuje w Gdańsku.

Jak informuje PODR na swojej stronie, podstawowym zadaniem Ośrodka w Gdańsku jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.