W sumie prawo eksportu otrzymało 6 zakładów produkujących mięso czerwone, 3 chłodnie składowe i 1 zakład jeliciarski. Dotychczas prawo do eksportu mięsa do Białorusi posiadały jedynie przedsiębiorstwa mające prawo do eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej. Szczegółowe informacje o dopuszczonych zakładach są podane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Źródło: PAP