Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 31 maja jest ostatecznym dniem złożenia oświadczeń lub zaświadczeń w kwestii kwoty podatku dochodowego za 2018 rok od przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej. Termin ten dotyczy rolników i domowników, który podlegają ubezpieczeniu w KRUS, ale dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Osoby te muszą dostarczyć ubezpieczycielowi zaświadczenie albo oświadczenie o tym, że za miniony rok podatkowy nie przekroczono rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego, od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Próg ten za poprzedni rok wynosi 3 376 zł.

Nie przekazanie wymaganego przepisami dokumentu lub przekroczenie kwoty granicznej dochodów jest brzemienne w skutkach - ustaje ubezpieczenie społeczne rolnika.