Według KUPS , które w swojej naturze mają dążność do monopolizacji rynku przez ostrą konkurencję cenową i oferowanie towarów produkowanych na tanich rynkach wschodniej Europy i Azji. - Efekty tych procesów widoczne są coraz jaskrawiej w całej Europie Zachodniej i w Polsce w postaci systematycznej pauperyzacji ludności rolniczej, spadku opłacalności rodzimej produkcji rolnej, konieczności powstawania dużych przemysłowych gospodarstw rolnych i koncentracji produkcji rolnej lub daleko zaawansowanych form współpracy producentów rolnych ( np. grupy producentów rolnych) stanowiących przeciwwagę dla dużych organizacji handlowych. Procesy koncentracji i konsolidacji dotyczą lub będą dotyczyły również przemysłu przetwórczego.

Tylko firmy duże o dużym potencjale produkcyjnym mogą stawiać swoje warunki i opierać się dyktatowi sieci handlowych lub koncernów spożywczych w zakresie produkcji tzw. towarów masowych – mówi Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków. – Sieci handlowe masowo wprowadzają coraz tańsze substytuty produktów naturalnych, co w przypadku branży sokowej wiąże się ze spadkiem spożycia soków i nektarów oraz wzrostem spożycia wszelkiego typu napojów z dużo mniejszym udziałem soków owocowych (zbyt duża ilość spożywanych cukrów, napoje konserwowane chemicznie, kontrowersje dotyczące napojów izotonicznych i energetycznych). Prowadzi to do spadku zapotrzebowania na przetwory owocowe i warzywne i powoduje konieczność ich konkurencji z różnego typu tańszymi substytutami i nakręca spiralę niekorzystnych zmian

Jak udało się nam dowiedzieć z uwagi na dużą liczbę podmiotów prowadzących działalność przetwórczą ( około 50 zakładów produkujących mrożone soki owocowe i warzywne oraz ponad 200 zamrażalni produkujących mrożone owoce i warzywa), jak również niejednorodną reprezentację środowisk rolniczych KUPS widzi potrzebę merytorycznej dyskusji z możliwie najliczniejszą reprezentacją obu środowisk.

Natomiast jak podkreślają członkowie Krajowej Unii Soków wypracowane rozwiązania powinny mieć charakter obligatoryjny dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku owoców i warzyw. Z tego też względu zdaniem KUPS bardzo istotne jest też zaangażowanie Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który powinien znaleźć różne rozwiązania o charakterze prawno – administracyjnym, dyscyplinujące wszystkie podmioty do określonych postaw i zachowań.

Ponadto z uwagi na fakt funkcjonowania polskiego sadownictwa i przetwórstwa na unijnym, coraz bardziej globalnym rynku KUPS dostrzega konieczność podjęcia działań związanych z lobbowaniem korzystnych dla Polski rozwiązań prawnych i administracyjnych chroniących rynek UE przed nadmiernym importem tańszych produktów rolnych głównie z krajów Wschodniej Europy i Azji.

Źródło: farmer.pl