- Europejski sektor rolny stanowi znaczące źródło zatrudnienia, ponieważ prawie 30 milionów osób pracuje w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin w gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę  sektory połączone łańcuchem żywnościowym, szacujemy, że jedno na sześć miejsc pracy w UE zależy od produkcji rolnej – mówi Padraig Walshe, przewodniczący Komitetu Copa.

W związku z wrastającym  światowym zapotrzebowaniem na żywność oraz ryzykiem związanym ze zmianami klimatu i większą niestabilnością rynków w produkcji żywności, utrzymanie działalności rolnej jest dla Unii Europejskiej ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Rolnictwo odgrywa więc bardzo ważną rolę w kontekście strategii ,,UE 2020'' Komisji Europejskiej na kolejne 10 lat -dodał Walsch.

Natomiast jak podkreśla Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca wraz  silną Wspólna Polityką Rolną po 2013 roku rolnictwo będzie mogło uczestniczyć w większym stopniu w realizacji wyzwań łańcucha żywnościowego, w walce ze zmianami klimatu i w utrzymaniu miejsc pracy. Zdaniem Bruniego przyszła WRP powinna skoncentrować się na lepszym,  funkcjonowaniu rynku. Pozycja negocjacyjna rolników w łańcuchu żywnościowym powinna również zostać wzmocniona, a instrumenty mające pomóc rolnikom powinny być bardziej konkurencyjne i skonsolidowane.

Źródło: farmer.pl