Miód kurpiowski pochodzi z Kurpiowszczyzny, z terenów położonych wzdłuż rzek - Narwi i Bugu oraz ich dopływów. Kurpie są obszarem słabo zurbanizowanym o dobrych warunkach ekologicznych. W tym regionie znajduje się Nadbużański Park Krajobrazowy, a także wiele rezerwatów.

Charakterystyczną cechą tego "Miodu kurpiowskiego" jest niska zawartość wody oraz HMF-u, co odróżnia go od innych miodów. HMF (5- hydroksymetylofurfural) - to jeden z ważniejszych parametrów miodu.

Miód kurpiowski odwirowuje się na zimno. Na żadnym etapie produkcji nie można dopuścić, by temperatura miodu przekroczyła 30C. Niedopuszczalne jest też filtrowanie, kremowanie, pasteryzowanie miodu czy sztuczne podgrzewanie. W trakcie procesu zbierania miodu nie można stosować żadnych produktów chemicznych.

Wyjątkowy smak i wartość miodu kurpiowskiego wynika również z tradycyjnego, prowadzonego z niezwykłą starannością procesu jego pozyskiwania. Tradycje pszczelarstwa na Kurpiach sięgają XV wieku.

Kilka dni temu unijny certyfikat uzyskał pierwszy polski produkt - bryndza podhalańska. W następnej kolejności otrzyma go prawdopodobnie oscypek, gdyż Słowacja, która wcześniej miała zastrzeżenia co rejestracji tego produktu, wyraziła na to zgodę.

Źródło: PAP