Początki były skromne: w 1990 roku założono pierwszy sklep mięsny, w następnym roku powstał drugi sklep. W 1993 roku rozpoczęto ubój zwierząt rzeźnych - najpierw na potrzeby własnych sklepów, a później również innych zakładów produkcyjnych i hurtowni. Obecnie zakład prowadzi ubój, podział na elementy oraz sprzedaż mięsa wołowego na rynek krajowy i na eksport.

Jury konkursu „Sposób na sukces” doceniło uruchomienie w 2012 roku linii do produkcji nawozu organiczno-mineralnego, wykorzystującej odpady poprodukcyjne wytworzone w zakładzie.

To jedna z trzech takich linii działających w Polsce.

Właściciel firmy zapowiada dalsze inwestycje, mające korzystnie wpłynąć na środowisko: w planach jest budowa oczyszczalni ścieków i elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW.

Rozwój zakładu zapewnił pracę właścicielowi, jego żonie i dzieciom, ale także 45 osobom spoza rodziny, w tym niepełnosprawnym.

W 40 proc. środki wydatkowane na rozwój zakładu pochodziły z dotacji unijnych.