Tytułowa teza raportu Michała Marciniaka opublikowanego na stronach internetowych Instytutu Obywatelski ego wsparta została faktami obrazującymi wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi i rekomendacjami zawierającymi postulaty konkretnych działań.

Na raport składają się wprowadzenie oraz osiem rozdziałów poświęconych opisowi potencjału gospodarczego obszarów wiejskich, poziomu bezrobocia na wsi, wsparciu dla rolnictwa jakie oferują programy unijne, szczególnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 oraz fundusze strukturalne. Oddzielnie opisany został potencjał gospodarczy terenów cennych przyrodniczo, możliwości jakie daje rozwój Internetu na wsi oraz organizowanie się rolników w grupy producenckie.

Publikacja stanowi kolejną pozycję wydaną przez Instytut Obywatelski dotyczącą wsi i obszarów wiejskich. Wcześniej opublikowana została analiza „Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja”, której autorem jest Błażej Nadobnik.