Spośród 41 zgłoszonych do połowy lutego br. programów Komisja Europejska wybrała 20. 17 z nich skierowanych jest na rynek Unii Europejskiej, 3 na rynki trzecie: chiński, norweski, rosyjski, ukraiński, szwajcarski i północnoamerykański.

Przewidywany całkowity koszt trzyletnich programów to  70,7 milionów euro. Finansowanie z budżetu unijnego wyniesie 35,9 milionów euro.
Wybrane przez KE programy obejmują promocję świeżych i przetworzonych warzyw i  owoców, mleka i przetworów mlecznych, oleju, wina, mięsa oraz produktów jakościowych (chroniona nazwa pochodzenia – ChNP, chronione oznaczenie geograficzne – ChOG i gwarantowana tradycyjna specjalność – GTS).

Spośród polskich programów KE zaakceptowała dwa. Jeden z nich to program zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, który ma na celu promocję mięsa jakościowego. Koszt kampanii wyniesie w sumie 1 649 515 euro, z czego 824 757 euro pokryje UE.

Drugi program, współfinansowany przez UE w wysokości 1 207 212 euro, będzie promował produkty mleczne, a zgłoszony został przez Polską Izbę Mleka. Całkowity koszt kampanii wyniesie 2 414 424 euro.

Programy PZPBM i PIM skierowane są na rynek polski.

Unia finansuje do 50 proc. kosztów działań, które obejmują public relations, udział w targach żywności, kampanie informacyjne itp. oraz do 60 proc. w przypadku kampanii promujących spożycie owoców i warzyw przez dzieci , czy zawierające informacje na temat zagrożeń płynących z nadmiernego spożywania alkoholu.