- W przypadku rozdrobnionej produkcji, z którą często mamy do czynienia w warunkach polskiego rolnictwa, tworzenie grup producentów rolnych jest jednym ze sposobów przeciwdziałania problemom związanym ze zbytem. Rolnicy tworząc grupy producentów rolnych liczą przede wszystkim na pewność zbytu oraz możliwości hurtowej sprzedaży płodów rolnych. Widzą, że duże i ujednolicone partie towaru znajdą odbiorców. Zdają oni sobie sprawę, że tylko towar odpowiednio przygotowany znajdzie nabywców. Od kilku lat, wzrasta liczba grup producentów rolnych, a rolnicy wciąż wykazują duże zainteresowanie tym tematem - mówi Tadeusz Nalewajk.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco podejmuje działania na rzecz promowania tworzenia grup producentów rolnych. Z inicjatywy resortu rolnictwa miedzy innymi wydano biuletyn „Promocja tworzenia grup producentów rolnych" i nakręcono film pt. „Razem", który na płytach CD jest rozdawany na spotkaniach z rolnikami.

- Kilkadziesiąt razy w roku, w porozumieniu z ośrodkami doradztwa rolniczego, odbywają się też spotkania pracowników Ministerstwa Rolnictwa z przedstawicielami grup producentów rolnych oraz z osobami zainteresowanymi utworzeniem grup, na których przedstawia się korzyści związane z członkostwem w takich grupach oraz warunki, jakie należy spełnić do ich założenia. Spotkania te są zwykle organizowane w województwach, gdzie poziom zorganizowania producentów rolnych w grupy jest najniższy - dodaje wiceminister Nalewajk.